Voimapiha Oy är ett finländskt energibolag. Voimapiha levererar förnybar energi från svenska vattenkraftverk till sina ägare. Bolaget äger och förvaltar kraftverksandelar i Indalsälven i Sverige.